Salvågergata 8, 4006 Stavanger (se kart). Telefon 51 58 90 10. E-post: post@klinikk-baerheim.no

Salvågergata 8, 4006 Stavanger (se kart). Telefon 51 58 90 10. E-post: post@klinikk-baerheim.no

Klinikk Bærheim
er godkjent for å tilby NIPT (Non-Invasive-Prenatal-Test)

Hva er NIPT

NIPT er en blodprøve som kan tas av den gravide etter fullgått svangerskapsuke 10. Den måler cellefritt foster-DNA i mors blod, og i Norge har gravide tillatelse til å teste for trisomi 13, 18 og 21.

Vi kan ikke teste for enkelt-gen sykdommer eller kjønn. (Det gjøres kun på indikasjon/funn)

Trisomi er en tilstand hvor fosteret har et ekstra sett av kromosomer, hhv kromosom 13, 18 og 21. Dette gir ulike sykdomsbilder. Downs syndrom, eller trisomi 21, er den minst alvorlige og mest kjente. Trisomi 13 (Pataus) og trisomi 18 (Edwards) er mer alvorlige tilstander, med kortere forventet levetid hos barnet. Dette er sjeldne tilstander.

Alle gravide kvinner i Norge har rett til NIPT, men foreløpig tilbys det til kvinner over 35 år gjennom det offentlige helsetilbudet. Er du under 35 år, kan du velge å ta prøven privat. Testen er frivillig.

Vår klinikk samarbeider med Eddalabs i Gøteborg. De er et seriøst foretak, og har utført NIPT i Sverige siden 2016. Deres team består av spesialister innenfor genetikk, fostermedisin, nyfødtmedisin, molekylærmedisin, nevrologi mm.

Hvis du ønsker NIPT

 1. Bestill time til NIPT på telefon 51 58 90 10, eller post@klinikk-baerheim.no
 2. Du vil da få 45-60 min konsultasjon m/ultralyd hos gynekolog Bærheim eller ultralydjordmor Vetrhus.
 3. Før du kommer, må du logge deg inn på niptskolen.no med BankID og lese gjennom informasjonen. Du vil da få et digitalt sertifikat som du framviser i resepsjonen når du ankommer klinikken. Husk å ta med ID kort.
 4. Når du kommer til konsultasjon, vil du få veiledning og mulighet til å stille spørsmål. Vi gjør så en ultralydundersøkelse hvor vi undersøker hjerteaktivitet, antall foster og svangerskapslengde. Dersom det ikke ligger til rette for NIPT, betaler du kun for konsultasjonen.
 5. Du må signere på at du samtykker til NIPT, og vi tar blodprøve av deg tidligst når du er gravid i uke 10. Dersom du er kortere kommet, får du ny time til ultralydsjekk og blodprøve. Svartiden på testen er ca. 12 dager.
 6. Ved normale funn får du SMS direkte fra laboratoriet. Ved unormale funn blir du kontaktet av Dr. Bærheim. I noen tilfeller vil hun ha deg inn til ny konsultasjon. Dersom det blir aktuelt, vil hun henvise deg videre til senter for fostermedisin. Har du ikke norsk ID-nr., vil vi ringe deg for prøvesvar uansett.

Pris for NIPT er NOK 8300,-

Testsvar

Lav sannsynlighet/negativ test: Barnet har ikke trisomi 13, 18 eller 21.

Høy sannsynlighet/positiv test: Barnet kan ha trisomi, men det er ikke sikkert. (Positiv Prediktiv Verdi er 60-70%) Du vil bli henvist til fostermedisinsk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus for videre diagnostikk og avklaring. Fostervannsprøve tas tidligst svangerskapsuke 16.

Omtest eller usikker prøve: Det kan skyldes sykdom hos mor eller lav fraksjon av foster DNA i mors blod. Du vil da få tilbud om ny test gratis. Det må gå minst 14 dager mellom de to prøvene. Av de som testes på nytt, vil 30% få svar.

1% får ikke svar.
Vi anbefaler da en tidlig ultralyd i svangerskapsuke 11/0-13/6.

NIPT kan ikke tas dersom:

 • flerlinger eller «vanishing twin»
 • mor har fått blodoverføring < 12 mnd siden
 • mor er organ- eller stamcelletransplantert
 • mor har kreft
 • mor har selv kromosomavvikelse.

Disse tilstandene vil påvirke prøven slik at svaret ikke blir korrekt.